Simulatorns historia Ett före detta flygande flygplan

En avkapad nos av en J35J Draken disponerades av en privatperson i Stockholmsområdet, med mål att bygga en simulator. Personen inser dock ganska snabbt (och med lite klagomål från familj) att projektet inte är genomförbart i garaget, och väljer att göra sig av med den. Några medlemmar i nuvarande Swesim fick nys om denna nos, och efter en del efterforskning fick vi tillstånd att disponera den.

Denna individ hette Johan 28 och var de sista åren baserad på F10 Ängelholm. Den har serienummer 35521(35-521), är av version J(ohan) och levererades till det svenska flygvapnet den 25 mars 1968. Innan F10 flögs den även med F13 Norrköping som bas. Det var ingen lång tid från sista flygningen till att vingarna kapades av och den transporterades till Stockholm.


Status. Vad fungerar just nu?

Draken-simulatorn har tidigare varit flygande, men är nu nedplockad inför en stor totalrenovering, där allt från instrumentering och reglage till visuellt system skall göras om från grunden. Detta görs bl.a. för att öka driftsäkerheten samt ge piloten en betydigt bättre helhetsupplevelse.


Planer. Vad händer i framtiden?

Planerna är att göra om denna kompletta Draken-nos till en fullt fungerande simulator, där alla instrument, reglage och system skall fungera på ett liknande sätt som de en gång gjort när flygplanet var i tjänst.


Film!

Till vänster kan du se en film från när simulatorn var i drift innan den togs ner för underhåll. Fler filmer finns givetvis på YouTube.


Simulatorn är flygande Simulatorn flögs senast den 2015-09-22 23:10:06.